Teknik

 

2020-11-01

Under senhösten gjordes en kanalomläggning på de marksända kanalerna, får du inte in alla kanaler, prova att göra en ny kanalsökning innan du kontaktar oss för ett hembesök.