Nyheter

2020-11-25Solkjelle3

Regeringen föreslår för 2021 att för privatpersoner införa ett grönt ROT-avdrag på 15% för investeringar i solceller  Du som företag kan fortfarande erhålla 20% i stöd för hela investeringen.

Besök gärna vår hemsida: www.solkjelle.se
/
Kjell