Nyheter

2019-04-10Solkjelle3

Regeringen beslutar att för 2019 att avsätta 736 miljoner för investeringar i solceller. Du som köpare kan erhålla 20% i stöd för hela investeringen.

Besök gärna vår hemsida: www.solkjelle.se
/
Kjell